Tranh tụng

gia su tieng anh lop 12

- Tố tụng dân sự, kinh tế, hành chính, lao động
+ Tư vấn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo
+ Thiết lập hồ sơ khởi kiện, khiếu nại, tố cáo
+ Luật sư nhận uỷ quyền đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện dân sự, kinh tế, hành chính, lao động;
+ Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình

- Tố tụng hình sự
+ Tư vấn về pháp luật hình sự;
+ Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can, bị cáo, người bị hại trong các vụ án hình sự trong tất cả các giai đoạn: điều tra, truy tố, xét xử.

 

 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn