Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Hỏi: Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào? Hỏi: Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn các luật trên.

Trường hợp, công ty ông ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác thì công ty ông phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập có được từ chuyển quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chỉ hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho phép chuyển nhượng.
 

Đoàn luật sư Thành Phố  Hà Nội
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT
Trụ sở: Số 1, Lô 13A đường Trung Yên 6, Phố Trung Hòa, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Email:vt@vietrustlaw.com.vn
Website: http://vietrustlaw.com.vn