Luật ngân hàng nhà nước năm 1997
Tài chính - ngân hàng
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 23 Tháng 7 2008 16:55
Để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 23 Tháng 7 2008 16:58 )
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn