Thông tư 14/2012/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam
Tải về máy
Tài chính - ngân hàng
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 10 Tháng 5 2012 09:22

Thông tư 14/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 5 2012 10:59 )
Tải về máy
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn