Tư vấn pháp luật

- Kinh doanh – Thương mại

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại

+ Tư vấn về thành lập, quản trị doanh nghiệp
+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng kinh tế
+ Tư vấn thu hồi nợ Doanh nghiệp

+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng bảo hiểm… trong thương mại quốc tế

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến thương mại quốc tế, bảo hiểm, hàng hải.

+ Thực hiện thủ tục lập hồ sơ dự án đầu tư; đăng ký (thẩm định cấp phép) dự án đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam

+ Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

+ Thực hiện thủ tục mở Chi nhánh và Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

+ Thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam

- Dân sự - Bất động sản
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự
+ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán, tặng cho nhà đất, tài sản khác
+ Công chứng và đăng ký sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà (sổ đỏ)

- Hôn nhân gia đình

+ Tư vấn về tài sản trong hôn nhân

+ Tư vấn về ly hôn, giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

- Lao động

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động


 

  Tin mới hơn:
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn