Mục tiêu

 

 

Với phương châm: “Đa lĩnh vực hoạt động trong một tổ chức hành nghề và chuyên môn hoá đối với từng Luật sư” Niềm Tin Việt đã và sẽ xây dựng Công ty luật của mình trở thành một trong những tổ chức hành nghề luật sư có uy tín của Việt Nam. Chính vì lẽ đó, lãnh đạo, cán bộ nhân viên, luật sư, chuyên gia pháp lý của Niềm Tin Việt quyết tâm phấn đấu:

-          Nâng cao chất lượng các dịch vụ pháp lý để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn;

-          Có chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đặc biệt là lĩnh vực pháp luật kinh tế và đầu tư để đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư, các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trước xu thế hội nhập quốc tế;

-          Chú trọng việc bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao chất lượng luật sư và chuyên gia pháp lý;

-          Mở rộng phạm vi hoạt động đến các tỉnh thành trong nước và hướng tới sự hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực.

Vietrust law firm

 

 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Tìm kiếm

DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn