Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật của nước đó;
- Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;
- Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khoẻ, không bị mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm;
- Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi;
- Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân;
Lưu ý:
Các giấy tờ trên được lập thành 02 bộ hồ sơ, nộp cho Cơ quan con nuôi quốc tế.
Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi mà nước nơi người xin con nuôi thường trú và Việt Nam chưa cùng là thành viên điều ước quốc tế 2 bên hoặc điều ước quốc tế nhiều bên về hợp tác nuôi con nuôi thì phải nộp thêm giấy tờ chứng minh một trong các điều kiện sau: Có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên;Có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam; Có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em được xin nhận làm con nuôi hoặc đang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được xin nhận làm con nuôi.
b/ Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy khai sinh của trẻ em;
- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (theo mẫu);
- Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khoẻ của trẻ em;
- Hai ảnh màu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10 x15cm hoặc 9 x 12cm.
Lưu ý:
Ngoài các giấy tờ trên, tuỳ từng trường hợp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có giấy tờ tương ứng sau đây:
- Đối với trẻ em bị bỏ rơi thì phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi; giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lênvề việc trẻ em bị bỏ rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân đến nhận;
- Đối với trẻ em mồ côi thì phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó;
- Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự thì phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất nănglực hành vi dân sự;
- Đối với trẻ em đang sống trong cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp thì phải có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng, biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng; văn bản cam đoan của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên mà trẻ em không có thân nhân đến nhận và đồng thời cũng không được người trong nước nhận làm con nuôi;
- Đối với trẻ em đang sống tại gia đình thì phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em.
Hồ sơ trẻ em được xin làm con nuôi làm thành 4 bộ, nộp tại Sở Tư pháp Bắc Giang.
* Thời gian giải quyết:
Thời hạn giải quyết việc xin nhận con nuôi là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của trẻ em. Trường hợp yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn trên được kéo dài không quá 25 ngày.

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn