Văn bản pháp luật
1 Thông tư 103/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2013 Tải về máy
2 Thông tư 13/2012 Tải về máy
3 Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12 /2012 QH 13 Tải về máy
4 Quyết định Số: 13/2012/QĐ-UBND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung của quy định bán, cho thuê sử dụng nhà có thu nhập thấp Tải về máy
5 Nghị định số 42 quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước. Tải về máy
6 Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động Tải về máy
7 Thông tư 14/2012/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam Tải về máy
8 Thông tư 10/2012/TT- BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải về máy
9 Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh lương hưu , trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo nghị định 35/2012 của Chính phủ Tải về máy
10 Thông tư số : 202/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Tải về máy
11 Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ Tải về máy
12 Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải về máy
13 Thông tư 170/2011/TT-BTC của thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Tải về máy
14 Nghị quyết số 17/2011/QH13 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia Tải về máy
15 Quyết định số 2093 /QĐ - TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế Tải về máy
16 NĐ 09 -2009 ban hành quy chế quản lý tài chính và quản lý vốn góp của Cty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác Tải về máy
17 NĐ 160 hướng dẫn pháp lệnh ngoại hối Tải về máy
18 NĐ 160 hướng dẫn pháp lệnh ngoại hối Tải về máy
19 NĐ 134-2005 ban hành quy chế về vay và trả nợ nước ngoài Tải về máy
20 NĐ 198 về thu tiền sử dụng đất Tải về máy
21 Incoterms 2010 Changes summary - VN Tải về máy
22 Incoterms 2010 Changes Summary - EN Tải về máy
23 NĐ 67/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giám định tư pháp Tải về máy
24 Pháp lệnh giám định tư pháp .2004 Tải về máy
25 Luật kinh doanh bất động săn năm 2006 Tải về máy
26 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 Tải về máy
27 NĐ 70 Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2011 Tải về máy
28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Tải về máy
29 van ban Tải về máy
30 Luật đầu tư của quốc hội nước CHXHXNVN số 59/2005 /QH11 ngày 29/11/2005 Tải về máy
31 Luật đầu tư của quốc hội nước CHXHCNVN số 59/2005 ngày 29/11/2005 Tải về máy
32 Nghị định số 108/2006/NĐ - CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư nước ngoìa tại Việt Nam Tải về máy
33 Nghj định của chính phủ số 14/2007 NĐ - CP ngày 19/01/2007 qui định chi tiết về thi hành điều luật chứng khoán Tải về máy
34 Nghị định của chính phủ số 16/2005/NĐ - CP về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình Tải về máy
35 Nghị định của chính phủ số 02/2008/NĐ - CP ngày 04/01/2008 qui định chi tiết và hướng dẫn điều hành một số luật công chứng Tải về máy
36 Nghị đinh số 118/2005/NĐ - CP về điều chỉnh mức lương tối thiểu Tải về máy
37 Nghị định số 117/2005/NĐ - CP về trợ cấp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm Tải về máy
38 Bộ luật lao động 1992 Tải về máy
39 Nghị đinh số 05/2005/NĐ - CP về đấu giá
40 Nghị định số 05/2005/NĐ - CP về đấu giá Tải về máy
41 Nghị định số 12/2006 NĐ - CP qui định chi tiết về thi hành luật
42 Luật ngân hàng nhà nước năm 1997
43 Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 Tải về máy
44 Nghị định số 152/2004/NĐ - CP Sửa đổi bổ xung nghị định 64/2003/NĐ - CP
45 Nghị định số 152/2004/NĐ - CP Sửa đổi bổ xung nghị định 64/2003/NĐ - CP
46 Nghị định của Chính Phủ số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003
47 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Tải về máy
48 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Tải về máy
49 Nghị định của chính phủ số 88/2006/ NĐ - CP ngày 29/08/2006 về đăng ký kinh doanh Tải về máy
50 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 Tải về máy
51 Luật doanh nghiệp của quốc hội nước CHXHCNVN số 60/2005 QH 11 Tải về máy
52 Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ - CP ngày 09/08/2006
53 Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ - CP ngày 09/08/2006
54 Nghị định của chính phủ số 78/2007/NĐ - CP ngày 11-5-2007
55 Nghị định số 108/2006/NĐ/CP hướng dẫn thi hành luật dầu tư nước ngoài tại Việt nam
56 Nghị định số 108/2006/NĐ/CP hướng dẫn thi hành luật dầu tư nước ngoài tại Việt nam
57 Luật đầu tư của quốc hội nước CHXHCNVN số 59/2005/QH11 ngày 29/12/2005
58 Bộ luật tố tụng hình sự Tải về máy
59 Bộ luật hình sự 1999 Tải về máy
60 sdfsd Tải về máy
61 Bộ luật dân sự 2005 Tải về máy
62 Lĩnh vực áp dụng và lợi ích của việc thực thi luật cạnh tranh Tải về máy
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Tìm kiếm

DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn