Lao động
1 Thông tư 103/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2013 Tải về máy
2 Thông tư 13/2012 Tải về máy
3 Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12 /2012 QH 13 Tải về máy
4 Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động Tải về máy
5 Thông tư 10/2012/TT- BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải về máy
6 Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh lương hưu , trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo nghị định 35/2012 của Chính phủ Tải về máy
7 Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ Tải về máy
8 Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải về máy
9 NĐ 70 Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2011 Tải về máy
10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 Tải về máy
11 Nghị đinh số 118/2005/NĐ - CP về điều chỉnh mức lương tối thiểu Tải về máy
12 Nghị định số 117/2005/NĐ - CP về trợ cấp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm Tải về máy
13 Bộ luật lao động 1992 Tải về máy
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn