Tài chính - Ngân hàng
1 Thông tư 14/2012/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam Tải về máy
2 Thông tư số : 202/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Tải về máy
3 NĐ 09 -2009 ban hành quy chế quản lý tài chính và quản lý vốn góp của Cty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác Tải về máy
4 NĐ 160 hướng dẫn pháp lệnh ngoại hối Tải về máy
5 NĐ 134-2005 ban hành quy chế về vay và trả nợ nước ngoài Tải về máy
6 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 Tải về máy
7 Luật ngân hàng nhà nước năm 1997
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn